Regulamin sklepu www.zdrowie24.org.pl

 

1. Informacje o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.zdrowie24.org.pl prowadzony jest przez:  

2. Firma GawMed sp. z o.o.  jest zarejestrowana

pod numerem ewidencyjnym REGON 243249300  w ewidencji prowadzonej przez Urząd Statystyczny w Katowicach.

pod numerem ewidencyjnym KRS 0000460645 w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Rejestr Sądowy.

pod numerem ewidencyjnym NIP 5732845490 w ewidencji prowadzonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie.  

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branż artykuły medyczne, zdrowotne i kosmetyki za pośrednictwem sieci internet.
4. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.zdrowie24.org.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer w wersji wyższej bądź równej 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub kompatybilna) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. 

Warunki ogólne
1. Wszystkie produkty są wysokiej jakości i w 100% wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami BRUTTO(zawierają podatek VAT).
3. Do każdego zakupu dołączany jest paragon a na życzenie FV.
4. W przypadku wykrycia wady produktu prosimy skontaktować się telefonicznie, mailowo, lub listownie z naszą firmą w celu uzgodnienia sposobu załatwienia reklamacji. Prosimy o zapoznanie się z częścią regulaminu dotyczącą reklamacji lub odstąpienia od umowy. 
5. Dostępne są sposoby płatnosci:
- za pobraniem - przy odbiorze przesyłki u listonowa, na poczcie, u spedytora w zależności od wyboru firmy dostarczającej przesyłkę.
- wpłata na konto:
10 1050 1142 1000 0090 3067 6747
ING
- przez usługę tpay.pl

- przez usługę paypall.com
- przy odbiorze osobistym - gotówką w siedzibie firmy w godzinach pracy lub po uzgodnieniu w innym terminie pasującym Klientowi.  
5. Czas realizacji zamówienia zależy od sposobu wyboru przez Klienta formy realizacji zamówienia:
- w przypadku wpłaty na konto decyduje data wpływu należności na nasze konto.
- w przypadku usługi transferuj.pl decyduje data wpływu należności na nasze konto.
- w przypadku opcji pobraniowej decyduje data wpłynięcia zamówienia.
- w przypadku odbioru osobistego prosimy o kontakt celem uzgodnienia terminu odbioru.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności całości, lub części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu do 14 dni kalendarzowych. Dokladamy wszelkich starań by czas ten był możliwie najkrótszy. W większości przypadków wysyłka następuje:
- zamówienia do godziny 12:00 realizowane są tego samego dnia.
- zamówienia po godzinie 12:00 realizowane są dnia następnego.
8. Realizowane będą tylko zamówienia poprawnie i całkowicie wypełnione.
9. Wysyłka towaru odbywa się za pośrednictwem:
- Poczty Polskiej - czas dostarczenia wynosi do 14 dni roboczych od daty nadania.
- Kurier DPD - czas dostarczenia to od 12 - 48 godzin od daty nadania.
10. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący i jest automatycznie doliczany do sumy zamówienia. Przy zamówieniach powyżej 500 zł wysyłka jest darmowa.

Prawo o odstąpieniu od umowy
1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów Klient zawierający umowę na odległość (kupując produkt przez sklep internetowy) ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie do czternastu dni (od daty fizycznego otrzymania przez Kupującego zamówionego towaru).
2. Klient wysyła odpowiednie oświadczenie, a następnie w ciągu czternastu dni ma obowiązek odesłać zakupiony towar na adres sklepu:
GawMed sp. z o.o. 
ul. Kilińskiego 92
42-200 Częstochowa
3. Towar może nosić ślady używania w granicach zwykłego zarządu. Dozwolone jest otwarcie opakowania, również foliowego celem zapoznania się z towarem, wypróbowaniem i jego obejrzeniem.
4. Za odstapienie od umowy w przepisowym terminie nie jest pobierana żadna opłata.
5. Klientowi przysługuje zwrot całości kosztów zakupu oraz wysyłki do i od Klienta.

6.Wysyłka od Klienta powinna być podstawową formą wysyłki za potwierdzeniem np. paczka pocztowa.

7. Zwrot płatności następuje bez zbędnej zwłoki w terminie do 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot może zostać wstrzymany do momentu otrzymania zwracanego towaru, lub doręczenia dowodu jego nadania. 

8. Zwrot płatności następuje w takiej samej formie, w jakiej konsument zapłacił. Strony mogą uzgodnić inną drogę zwrotu należności.


Reklamacje
1. Wszelkie koszty reklamacji ponosi sklep zdrowie24.org.pl
2. Klient zgłasza reklamację osobiście w siedzibie sklepu, telefonicznie, mailowo bądź drogą pocztową.
3. Reklamowany towar wraz z opisem usterki prosimy dostarczyć na adres sklepu:
GawMed sp. z o.o.
Kilińskiego 92
42-200 Częstochowa
4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.
5. Zwrot gotówki dokonamy na podane przez Państwa konto bankowe. Możliwy zwrot gotówki na miejscu w sklepie.
6. Okres gwarancji jest podany dla każdego produktu osobno zwykle są to 12 lub 24 miesiące od daty zakupu.

7. Po uwzględnieniu reklamacji firma GawMed sp. z o.o. wyśle klientowi przesyłkę firmą spedycyjną lub będzie się kontaktował w celu uzgodnienia warunków odbioru towaru.

 

Terminy i gwarancje

1. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
2. 24 miesiące od daty wydania towaru trwa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu "niezgodności towaru z umową" w przypadku towaru nowego.

3. 14 dni – termin na odstąpienie konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, liczony od dnia wydania towaru lub zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi.
4. 14 dni – termin na poinformowanie konsumenta o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi.
5. 30 dni – termin na wydanie towaru konsumentowi, chyba że z umowy wynika inny termin.
6. 1 rok – okres szczególnej ochrony towaru sprzedanego konsumentowi, liczony od momentu jego wydania. Jeżeli w tym okresie zostanie stwierdzona wada, przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania rzeczy.
7. 1 rok – termin liczony od momentu zauważenia wady, w którym należy zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania.
8. 2 lata – okres trwania odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru.


Uwagi końcowe
1. Dane personalne osób składających zamówienia podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i nie będą wykorzystywane do celów nie związanych z zamówieniem ani też przekazywane lub odsprzedawane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe wg. przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Podatek 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Podane ceny są cenami brutto

Realizuj zamówienie

Producenci